Setesdalsbunaden

Setesdalsdrakta har levd i ubroten tradisjon fram til i dag. Difor er det store variasjonar i kledeskikken. Desse variasjonane ser ein tydeleg i dei forskjellige løyesaumane. Både fargar og mønster varierar og kan kombinerast på ulike vis. Kvar ein Setesdalsbunad er unik.

Kledeskikken i Setesdal er gammal.

Kvinnedrakta har vore bruka i frå slutten av 1700- talet, altså omkring 300 år. Dalebuksa, også kalla Skinnfoa, har vore bruka i omlag 150 år.