Hatt

Hatten er ein viktig del av herrebunaden. Hattane har hatt mange formar gjennom tida.
 Den kan pyntast med løyesauma band eller hattesylv. Husfliden fører to typer hatter, Lekkjehatten eller Byklehei-hatten, som er høg, og den lågare modellen med rett brem. Begge er handlagde, og av vadmål.

Lekkjehatt 1250,-

Vanleg 1150,-

Bestill her

TilbakeNeste